Gelişim dönemleri

“Beş yaşındaki çocukla benim aramdaki uzaklık bir adımdır, fakat yeni doğmuş bebekle beş yaşındaki çocuk arasındaki uzaklık korkunçtur.”   L.Tolstoy
Çocukluğun ilk altı yılı, sağlıklı bir bireyin temellerinin atılması açısından büyük önem taşır. Bu yıllarda içinde bulunulan çevre, alınan eğitim, anne babanın ilgi ve tutumları çocukta kişilik gelişiminin temelini oluşturur. 0 – 6 yaş döneminde çocuk bilişsel, psiko-sosyal ve kişilik gelişimini büyük ölçüde tamamlar. İnsan zekasının gelişiminin %75’inin okulöncesi dönemde kazanıldığı bilgisi de bu noktada son derece önemlidir.
Okulöncesi dönemde; içinde bulunulan yaşta kazanılan becerilerin üzerine bir sonraki yaşta ilaveler yapılmaktadır. Yaşa göre öğrenilmesi gereken davranışları bilmek ve buna göre ortam hazırlayıp çocuğu desteklemek bir sonraki yaşta sağlıklı kazanımlar elde edilmesi açısından önemlidir.

timelinebannerBebeklik döneminden itibaren bireyin desteklenmeye, koşulsuz kabul ve ilgi görmeye, kişiliğine saygı gösterilmesine, paylaşmayı öğrenmeye ve bilgiyi kazanmaya ihtiyacı vardır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta her çocuğun gelişiminin ve öğrenme süresinin birbirinden farklı olabileceğidir. Çocuğunuzu büyütürken yaşıtı başka çocuklar ile kıyaslamayın. Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili olarak kaygılarınız var ise mutlaka hekiminize danışınız.
Yaşlara göre düzenlenmiş olan gelişim dönemleri Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği’nin resmi sayfasından alınmıştır.
Çocuğunuzu keyifle, huzurla, sağlıkla büyütmeniz dileğiyle…

01yas 2yas 3yas 4yas 5yas 6yas

Comments are closed.